Anställning Ort Sista ansökningsdag
Vikarierande biblioteksassistent till folkbiblioteken Heby 2023-12-10
Biblioteksassistent till folkbiblioteken i Heby kommun Heby 2023-12-10
Specialpedagog med legitimation i SVA till CLL Heby 2023-12-10
Legitimerad sjuksköterska till 50% Kvällstjänst Hela Heby kommun 2023-12-10
Legitimerad sjuksköterska till Hälso-sjukvårdsenheten Hela Heby kommun 2023-12-10
Socionom till Barn och familjeenheten Heby 2023-12-10
Verksamhetschef till Barn- och utbildningsförvaltningen Heby 2023-12-12
Måltidsbiträde med mattransport till Kostenheten Vikariat Kostenhetenskök inom Heby kommun 2023-12-12
Timvikarier till Funktionsstöd Heby/Morgongåva/Tärnsjö/Östervåla Heby/ Morgongåva/ Östervåla 2023-12-14
Bemanningsassistent Heby 2023-12-15
Legitimerade sjuksköterskor till timvikariat Hela Heby kommun 2023-12-17
Behandlare/boendestödjare med teamledaruppdrag till Beroendeteamet Heby 2023-12-17
Vikariat på Tegelbruksvägens gruppbostad Heby 2023-12-19
Tidsbegränsad anställning på Allévägens gruppbostad Morgongåva 2023-12-19
Arbetsmarknadskonsulent vid Portalen till CLL Heby kommun 2024-01-07
Intresseanmälan
Timvikarier söker: Kultur- och fritidsenheten
Timvikarier sökes: Måltidsbiträden
Timvikarier sökes: Förskola
Timvikarier sökes: Vård & Omsorg